Scope

De scope van de denktank is het beschrijven van de relatie tussen Nederland en de EU.

Wij gaan niet inhoudelijk in op allerhande thematische gevolgen van de EU. Zo zullen we dus geen inhoudelijk standpunt over het klimaat hebben, immigratie, veiligheid of welk thema dan ook.

Wel kunnen we voorbeelden gebruiken om de relatie tussen Nederland en de EU te beschrijven. 

Wij kennen geen politieke agenda, maar we willen Nederlanders op basis van feitenonderzoek breder voorlichten en ze nauwer betrekken bij het debat over de EU dat zoveel impact op hun leven, hun doen en laten heeft.

Steun ons met een donatie!

Bedrag

Wie zijn jullie?

Wij worden organisatorisch gefaciliteerd door Stichting Luister. Deze stichting heeft zich onder andere als doel gesteld te komen tot een nieuw ‘contrat social’ waaraan de legitimiteit van de macht wordt getoetst.

Waarom doneren?

We hebben donaties nodig zodat we nog beter onderzoek kunnen doen naar de gevolgen van een Nexit of het blijven in de EU.

Ik wil doneren!

Ik wil helpen

Uiteraard hebben we hulp nodig van mensen die hun steentje kunnen bijdragen aan de denktank. Meld je aan als onderzoeker, reviewer of vrijwilliger.